Fujian

 

A Tranquil Getaway Home in Fujian, China.